RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. jest biurem projektowym oferującym usługi w zakresie projektowania inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim obiektów liniowych (dróg krajowych i dróg innych klas).

Kim jesteśmy?

Spółka RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. istnieje od 2009 r. Założycielem i właścicielem polskiej spółki jest działająca na Węgrzech od 1991 roku firma RODEN Mérnöki Iroda Kft. z siedzibą w Budapeszcie.

RODEN Road Design Polska Sp. z o.o.

jest biurem projektowym oferującym usługi w zakresie projektowania inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim obiektów liniowych (dróg krajowych i dróg innych klas).

Firma wykonuje pełen zakres prac projektowych (studium techniczno -ekonomiczno-środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, koncepcje programowe, drogowe projekty budowlane i wykonawcze). Projekty branż towarzyszących tj. energetycznej, teletechnicznej i instalacyjnej wykonujemy we współpracy z firmami zewnętrznymi.

Spółka realizuje projekty głównie dla inwestorów krajowych, pozyskiwane w drodze zamówień publicznych. Część projektów realizujemy jako konsorcjum wspólnie z firmą założycielską , węgierskim biurem projektowym RODEN Mérnöki Iroda Kft. Zobacz nasze projekty dróg, projekty autostrad czy budowa lotnisk.

Projektowanie dróg - Oferta

Wykonujemy wszystkie rodzaje dokumentacji projektowych dla dowolnego stadium dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy dróg wszystkich klas.

Oferty pracy

Sprawdź nasze oferty pracy!

Napisz do nas !