RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. jest biurem projektowym oferującym usługi w zakresie projektowania inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim obiektów liniowych (dróg krajowych i dróg innych klas).

Wykonujemy wszystkie rodzaje dokumentacji projektowych dla dowolnego stadium dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy dróg wszystkich klas :

 • koncepcje programowe, projekty wstępne
 • studia techniczno -ekonomiczno-środowiskowe
 • dokumentacje geologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • mapy do celów projektowych
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • projekty obiektów inżynierskich
 • projekty organizacji ruchu
 • prognozy ruchu
 • dokumentacje przetargowe
 • kosztorysy inwestorskie
 • audyty BRD
 • nadzory autorskie

Przedstawiamy wybrane projekty, w których uczestniczyliśmy jako samodzielny wykonawca lub partner konsorcjum

 • projekt budowlano-wykonawczy przebudowy DP nr 1647W (Głuchów-Grójec-Kępina)
 • dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w gm. Piaseczno
 • przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi woj. nr 205
 • przebudowa (rozbudowa) drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wlkp. – Piła
 • koncepcja budowy obwodnicy m. Chełmży wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
 • projekt przebudowy drogi nr 4131W w gm. Ożarów Mazowiecki i Stare Babice
 • dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Bielskiej w Płocku
 • dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 598 ( granica miasta Olsztyn- DP 1374N)
 • dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 812 ( Korolówka- Włodawa)
 • dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej wzdłuż Al.Jerozolimskich w Warszawie na odcinku od ul. ppłk. Sokołowskiego „Grzymały do Pl. Zawiszy
 • dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Warszawie na odcinku od Ronda Starzyńskiego do trasy S8
 • projekty budowy ścieżek rowerowych w ulicach Serwituckiej, Kościelnej i Radzymińskiej w Kobyłce

Projekty w toku:

 • dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarna Woda – Zblewo
 • dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo- Mąkowarsko