RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. jest biurem projektowym oferującym usługi w zakresie projektowania inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim obiektów liniowych (dróg krajowych i dróg innych klas).

Dokumentacje przetargowe

Przetarg, czyli zamówienie publiczne, jest jednym ze sposobów wyboru oferty, mający na celu podpisanie umowy. Aby mieć możliwość, wzięcia udziału w przetargu, niezbędna jest poprawnie przygotowana dokumentacja przetargowa.

W skład dokumentacji przetargowej, wchodzi kilka niezbędnych elementów:

 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • warunki przetargu,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • wymagania w stosunku do wykonawcy robót,
 • projekty umów,
 • specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru, itp.

Oferujemy Państwu przygotowanie kompletnej oraz rzetelnej dokumentacji przetargowej. Nasze duże doświadczenie oraz fachowa wiedza , pozwala nam na przygotowanie dokumentacji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami.,

Dokumentacje geologiczne

Zapraszamy do współpracy każdego, kto potrzebuje pomocy dotyczących badań gruntów. Geologia, jest nauką która pozwala nie tylko na ocenę klasy podłoża, ale także dokładna strukturę, poziom zanieczyszczenia oraz wiele innych parametrów. Aby zrealizować projekty budowlane, niezbędne jest uzyskanie opinii geotechnicznej, dlatego właśnie warto skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia profesjonalistów.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju badania, których wyniki potwierdzone są w opinii geotechnicznej. Jest ona wymagana przy pracach budowlanych. Opracowania, wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski, jest dokumentem sporządzanym, aby ustalić wartość danej inwestycji budowlanej, jest wykonywany przed jej rozpoczęciem.

Co zawiera kosztorys inwestorski:

 • strona tytułowa (podstawowe informacje o obiekcie),
 • ogólna charakterystyka obiektu,
 • przedmiar robót budowlanych,
 • uproszczona kalkulacja,
 • tabela elementów scalonych,
 • wyjściowe założenia do kosztorysowania oraz szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych.

Jest on niezbędny w zamówieniach publicznych, aby określić szacowaną wartość inwestycji, bądź w celu uzyskania dotacji lub kredytu.

Zajmujemy się wykonywaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami. Opracowywane są, na podstawie aktualnych cen dla poszczególnych rejonów.

Nadzory autorskie

Prawo budowlane, zawiera sytuacje w których wymagany jest autorski nadzór projektanta. Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, jest jednym z podstawowych zadań projektanta. Do sprawowania nadzoru autorskiego, zobowiązany jest autor projektu.

Nadzór autorski dotyczy między innymi:

 • uczestnictwa w odbiorze budowlanym,
 • sprawowania nadzoru nad realizacją projektu,
 • uzupełniania na bieżąco dokumentacji, jeśli jest taka potrzeba,
 • stałego kontaktu z wykonawcą.

W ramach nadzoru autorskiego, oferujemy kontrolę prac budowlanych pod kątem zgodności z projektem. Będziemy czuwać nad prawidłowym postępem prac budowlanych. Na bieżąco, będziemy w Państwa imieniu, współpracować z wykonawcą projektu, przy rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień i ewentualnych problemów wykonawczych oraz wypracowaniu skutecznych rozwiązań oraz korekt. Udana realizacja projektów i Państwa zadowolenie są naszym priorytetem.